• HR på forkant
  - fokus på fremtidens vigtigste HR temaer

  Tirsdag, den 14. september 2021 – onsdag den 15. september 2021
  Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

  Den altoverskyggende Covid-19 pandemi har haft stor betydning for arbejdet i kommuner og regioner, og herunder i særdeleshed for opgaveløsningen i de offentlige HR-/personaleafdelinger. Vi står nu i en situation, hvor mange nye opgaver og erfaringer er i spil under samfundets og arbejdslivets gradvise "tilbagevenden til den nye normal". HR- og personalecheferne skal både håndtere disse og skabe koblinger og resultater i forhold til tidens øvrige aktuelle HR-temaer.

  På landsmødet sætter vi fokus på de HR-temaer du både møder nu og i morgen gennem inspirerende oplæg og dialoger, der forudsætter din involvering og lyst til at dele din erfaring fra egen organisation.

  Landsmødet 2021 indledes af strategidirektør Lisbeth Knudsen, som sætter fokus på, hvilken betydning nytænkning i opgaveløsningen kan få for arbejdsstyrkeplanlægningen og muligheder for at rekruttere, fastholde og udvikle tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden. Herefter vil formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland sammen med formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard sætte spot på de vigtigste muligheder og udfordringer for den offentlige sektor i dag og de kommende år – og hvilke betydninger det vurderes at få for mulighederne for at kunne rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere, nu og i fremtiden.

  I forlængelse heraf får du mulighed for at blive klogere på og dele erfaringer omkring emner som nye veje til regional og kommunal opgaveløsning, strategisk arbejdsstyrkeplanlægning og FN’s verdensmål om bæredygtighed i en HR kontekst.

  Landsmødet 2021 er målrettet HR direktører, personalechefer, HR chefer, øvrige chefer og mellemledere samt chefkonsulenter med ansvar for dele af det samlede HR område i staten, en kommune, en region eller et hospital!

  Gå i dialog med vores udstillere, som på deres stande vil præsentere spændende relevante produkter/services for deltagerne.

 • Sidste nyt

  Ingen nyheder er slået op her
  Til nyheder
  • Log ind venligst

   Du skal først logge ind for at se denne side